logo intro2
spc spc spc

Què és ÀFRICA EduSa?


ÀFRICA EduSa és una associació sense ànim de lucre, apolítica, aconfessional i multicultural formada per homes i dones amb inquietuds per ajudar i col·laborar al desenvolupament de les comunitats més necessitades.

 

ÀFRICA EduSa, és una ONGD que pensant en la població més vulnerable i necessitada, decideix constituir-se amb el  propòsit de col·laborar i coordinar a nivell internacional  diferents programes d'ajuda en el camp de l'Educació i la Salut a ÀFRICA.

 

ÀFRICA EduSa, es va constituir jurídicament en el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb data 18 de desembre de 2006, amb el NÚM. de Registre 33.625 i amb NIF G64387517

 

INSCRITS EN EL REGISTRE D’ORGANITZACIONS NO GUBERNAMENTAL PER AL DESENVOLUPAMENT (ONGD)
Inscrits en el Registre d’Organitzacions no Gubernamentals per al Desenvolupament (ONGD) amb el número 358.

 

 

 
space
facebook

11 3 11 5 11 esc 11 esc 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11 esc 11 esc 11

ÀFRICA-EduSa · 2008