logo intro2
spc spc

Dades del país


Capital Yaunde

escudo

spc

bandera

spc

presi

spc

map

Superficie 475.440 Km2
Població 18.549.000
Nom de l'estat República de Camerun
Moneda Franc Xèfar (CFA)
Idiomes Francès, anglès, +250 autòctons
Densitat 39 hab/ Km2
Creixement anual (2000-05) 2 %
Mortalitat infantil (2000-05) 87,5 per mil
Esperança de vida (2000-05) 50,4 anys
Població Urbana 56 %
Analfabetisme 23 % en homes i 40,2 % en dones
Escolarització 3er grau 6,7 %
Internet 22,3 per 1.000 hab.
Llibres publicats (titols) 52
PIB total 39.365 milions de US $
PIB per hab. 2.199 US $
Creixement anual (2007) 3,3 %
Index d'inflació 0,9 %
Despesa en educació 3.3% del PIB
Despesa en defensa 1.5% del PIB
Deute externa 3.171 milions de US $
Servei de la deute / Export 13,7 %
Importacions 3.760 milions de US $
Principals proveidors UE (45,2%), Àfrica (20,2%), Àsia (22,3%)
Exportacions 3.750 milions de US $
Principals clients UE (62,7%), Àsia (15,3%), Àfrica (10,3%)
Exèrcit de Terra 12.500 persones
Exèrcit de Mar 1.300 persones
Exèrcit de l’Aire 300 persones
Organismes Internacionals ACP,  ZONA FRANCO, COMMWEALTH, UA, BAD, ASECNA, CEEAC,  CEMAC

11 3 11 5 11 esc 11 esc 11 8 11 8 11 8 11 8 11 8 11 esc 11 esc 11

ÀFRICA-EduSa · 2008