"En data 6/11/12 queda inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya,

la DISSOLUCIÓ de l'Associació ÀFRICA-EduSa"

 

·<·>·<·>·<·>·<·>·<·>·<·>·<·>·<·>·<·>·

 

"En fecha 6/11/2012 queda inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat de Cataluña

la DISOLUCIÓN de la Asociación ÁFRICA-EduSa"

1